I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR LYRICS BY SINGTO NUMCHOK ( THE OFFICIAL LYRICS )

SINGTO NUMCHOK - " I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR " LYRICS ( THE OFFICIAL LYRICS )

SONG  TITLE : I  JUST  WANNA  PEN  FAN  YOU  DAI  BOR

SINGER :  SINGTO   NUMCHOK

PUBLISHED  DATE : 28  OCTOBER  2021

LANGUAGE :  THAI   AND  ENGLISH

WWW. THE  OFFICIAL  LYRICS. COM 'I just wanna' pen faen 'you' dai bo dai bo...


Mae kaem poen woen ladoen yu bôn hat sai

Maen luk sao phai khue na ngam thae la

Na ta luk khrueng thai 'America'

Ai bok loei wa dôn ok dôn jai...


Kho saraphap tam tô tam trông

Ông lông mông lông la wa maen nang sao thai

Tha dai tae ngan fan yak ja mi luk chai

Không lo lai lai phro wa luk chai dai mae man ma...


'I just wanna' pen faen 'you' dai bo dai bo

Ô la no rup bo lo khaen pen fo dai bo no nong

'Baby I love you' hua jai ai man riak rong

Hong dang dang khang nai wa...


Dô di dông ladi dô di dông

La man ten bo trông lông thô lông thông

Den dô di dông muea hen na môn

Ha lang thoe kamông theng mô theng mông

Den dô di dông ladi dô di dông

La man ten bo trông lông thô lông thông

Den dô di dông muea hen na môn

Ha lang thue kamông mông mông

Rup lo yang phi an ni tong naen nan nan

'Style' ban ban sapek farang

Ai phiu si thaen doe bo maen si dam

Mi ngan prajam khap 'jet ski'...


Huang yông huang yang ka pho mi hao chao

Tha thoe sai ao ai yôk hai 'free free'

Kradan tô khluen win 'Surf' ko mi

Ai hai 'free free' phro wa khôn ni ai nan thuk jai...


'I just wanna' pen faen 'you' dai bo dai bo

Ô la no rup bo lo khaen pen fo dai bo no nong

'Baby I love you' hua jai ai man riak rong

Hong dang dang khang nai wa...


Dô di dông ladi dô di dông

La man ten bo trông lông thô lông thông

Den dô di dông muea hen na môn

Ha lang thue kamông theng mô theng mông...


Den di dông ladi dô di dông

La man ten bo trông lông thô lông thông

Den dô di dông muea hen na môn

Ha lang thue kamông theng mông theng mô theng mông...


Hua jai ai hong dang wa dô di dông

Di dô di dông la man ten bo trông lông thô lông thông

Den dô di dông muea hen na môn

Ha sing thuea kamông theng mô theng mông

Den di dông ladi dô di dông

La man ten bo trông lông thô lông thông

Den dô di dông muea hen na môn

Ha lang thue kamông theng mô theng mông...


Den dô di dông theng mông theng mông

Den dô di dông theng mông theng mông

Lông tô lông thông theng mông theng mông

Lông tô lông thông la muea hen na môn...


Den dô di dông theng mông theng mông

Den dô di dông theng mông theng mông

Lông tô lông thông theng mông theng mông

Lông thô lông thông la muea hen na môn

Den dô di dông...


'I just wanna' pen faen 'you' dai bo dai bo no...


FOR MORE LYRICS, PLEASE VISIT OUR WEBSITE:-

WWW.THE OFFICIAL LYRICS.COM

THANK  YOU....!

Comments

Popular posts from this blog

MESAYTARA (ARABIC+ENGLISH) LYRICS BY LAMIS KAN ( THE OFFICIAL LYRICS )

ИCA (ISA) || SONNAYA LUNNAYA || (RUSSIAN+ENGLISH) ROMANIZED LYRICS BY ANDRO ( THE OFFICIAL LYRICS )

Без тебя я не я -Bez tebya ya ne ya (RUSSIAN+ENGLISH) ROMANIZED LYRICS BY JONY, HammAli & Navai ( THE OFFICIAL LYRICS )

это ли счастье?( LELA LELA LAYI ) ROMANIZED (RUSSIAN+ENGLISH) LYRICS BY RAUF AND FAIK ( THE OFFICIAL LYRICS )

MASK OFF OFFICIAL LYRICS BY FUTURE(THE OFFICIAL LYRICS)